โฮสติงการขุด เหมืองแร่ต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่

แหล่งจ่ายไฟ 450 เมกกะวัตต์แบบ Dual ซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มการขุดได้ 300,000 ครั้งในเวลาเดียวกัน

ฉากระเบิดของ RHY

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับโฮสติงเครื่องขุดเหมือง

โฮสติงเครื่องขุดบิทคอยน์และเครื่องขุดเอธีเรียมในต่างประเทศ

 • Antminer ?
  T9+, ซีรีส์ S9, ซีรีส์ L3 ฯลฯ สามารถจัดการกับรายละเอียดของประเภทเหมืองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
  Avalon Miner ?
  A851, A841 ฯลฯ สามารถจัดการกับรายละเอียดของประเภทเหมืองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
  Pangolinminer ?
  M3、M10 ฯลฯ สามารถจัดการกับรายละเอียดของประเภทเหมืองได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
 • ปริมาณขั้นต่ำ ?
  เครื่องขุดเหมืองมีพื้นที่ 1000 หน่วย
  500 ชุด
  500 ชุด
  500 ชุด
 • การส่งระหว่างประเทศ ?
  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทขนส่งต่างประเทศ
  3 USD/แต่ละ
  3 USD/แต่ละ
  3 USD/แต่ละ
 • การกระจายรายรับ
  การขุดผ่านพูลที่ลูกค้ากำหนดเอง
  การขุดผ่านพูลที่ลูกค้ากำหนดเอง
  การขุดผ่านพูลที่ลูกค้ากำหนดเอง
 • รายรับและรายจ่าย
  กระเป๋าเงินที่ลูกค้ากำหนดเอง
  กระเป๋าเงินที่ลูกค้ากำหนดเอง
  กระเป๋าเงินที่ลูกค้ากำหนดเอง
 • ค่าไฟ ?
  1 องศา =1kw/h
  0.037บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 0.026 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ?
  ราคาเฉลี่ยรายเดือน ค่าไฟฟ้าที่มีการจัดการ
  น้อยกว่า 3,675.000 0.026USD/kwh
  3,676.471-4,042.647 0.028USD/kwh
  4,044.118-4,410.294 0.029USD/kwh
  4,411.765-4,777.941 0.031USD/kwh
  4,779.412-5,145.588 0.032USD/kwh
  5,147.059-5,513.235 0.034USD/kwh
  5,514.706-5,880.882 0.035USD/kwh
  5,882.353-6,248.529 0.037USD/kwh
  6,250.000-6,616.176 0.038USD/kwh
  6,617.647-6,580.735 0.040USD/kwh
  6,985.294-7,351.471 0.041USD/kwh
  735.294-7,719.118 0.043USD/kwh
  7,720.588-8,086.765 0.044USD/kwh
  ยิ่งกว่า 8,088.235 0.046USD/kwh
  0.037บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 0.026 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ?
  ราคาเฉลี่ยรายเดือน ค่าไฟฟ้าที่มีการจัดการ
  น้อยกว่า 3,675.000 0.026USD/kwh
  3,676.471-4,042.647 0.028USD/kwh
  4,044.118-4,410.294 0.029USD/kwh
  4,411.765-4,777.941 0.031USD/kwh
  4,779.412-5,145.588 0.032USD/kwh
  5,147.059-5,513.235 0.034USD/kwh
  5,514.706-5,880.882 0.035USD/kwh
  5,882.353-6,248.529 0.037USD/kwh
  6,250.000-6,616.176 0.038USD/kwh
  6,617.647-6,580.735 0.040USD/kwh
  6,985.294-7,351.471 0.041USD/kwh
  735.294-7,719.118 0.043USD/kwh
  7,720.588-8,086.765 0.044USD/kwh
  ยิ่งกว่า 8,088.235 0.046USD/kwh
  0.037บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 0.026 บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ?
  ราคาเฉลี่ยรายเดือน ค่าไฟฟ้าที่มีการจัดการ
  น้อยกว่า 3,675.000 0.026USD/kwh
  3,676.471-4,042.647 0.028USD/kwh
  4,044.118-4,410.294 0.029USD/kwh
  4,411.765-4,777.941 0.031USD/kwh
  4,779.412-5,145.588 0.032USD/kwh
  5,147.059-5,513.235 0.034USD/kwh
  5,514.706-5,880.882 0.035USD/kwh
  5,882.353-6,248.529 0.037USD/kwh
  6,250.000-6,616.176 0.038USD/kwh
  6,617.647-6,580.735 0.040USD/kwh
  6,985.294-7,351.471 0.041USD/kwh
  735.294-7,719.118 0.043USD/kwh
  7,720.588-8,086.765 0.044USD/kwh
  ยิ่งกว่า 8,088.235 0.046USD/kwh
 • พิธีการศุลกากรต่างประเทศและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม ?
  ค่าไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้าเป็นรายเดือนและจ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน หลังจากซื้อเครื่องทำเหมืองแร่แล้วลูกค้าจะเป็นเจ้าของการทำเหมืองแร่ในเหมือง RHY และจะมีการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเหมืองแร่และมีการดูแลเรื่องการบำรุงรักษาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนที่คุณจะชำระเงิน คุณต้องส่งข้อมูลการตั้งค่าเหมืองแร่ของคุณซึ่งก็คือ ประเภทเหมืองแร่และที่อยู่สินทรัพย์ดิจิทัล คุณสามารถใช้งานเหมืองได้ภายใน 7 วันหลังจากเหมืองมาถึง คุณสามารถคำนวณพลังงานและรายได้ผ่านทางลิงก์เหมืองแร่ หากมีคำถามโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เหมือง
  2.941บาท/ชุด
  2.941บาท/ชุด
  2.941บาท/ชุด
 • ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
  บำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์
  บำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์
  บำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์
1. ชำระค่าไฟฟ้าสองเดือนล่วงหน้า (จ่ายหนึ่งต่อหนึ่ง) และตำแหน่งจะต้องวางไว้บนชั้นวาง (ต้องใช้เวลา 60 วันเพื่อไปวางบนชั้นวางรวมถึง 25 วันของเวลาการขนส่งโลจิสติก)
2, เครื่องขุดจะถูกโฮสต์ในเหมือง RHY ซึ่งถูกนำไปใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเหมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
3 คุณต้องส่งข้อมูลการตั้งค่าการขุดของคุณก่อนการชำระเงิน: ประเภทการทำเหมืองที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิตอลหรือตั้งค่าก่อนการจัดส่ง
4. หลังจากที่เครื่องมาถึงภายใน 5 วันทำการการปรับใช้สามารถเริ่มต้นที่จะขุด คุณสามารถดูพลังการคำนวณและรายได้ผ่านทางลิงค์กลุ่มเหมือง

กระบวนการโฮสติงเครื่องขุด

เพียงสี่ขั้นตอนธรรมดา ๆ ที่ให้คุณได้ใช้โฮสติงการขุดได้ง่าย ๆ

หลังจากซื้อการขุด

เลือกบริการโฮสติง

รอการส่ง

การขุด

เหมืองแร่มาถึงแล้ว

การใช้งานเหมืองแร่โดยผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มการทำเหมือง

ได้กำไร

รูปเครื่องขุดจริง

เหมืองขนาดใหญ่ ศูนย์กลางเหมืองแร่มืออาชีพของ RHY

60 เมกะวัตต์ที่จัดหามาโดยตรงจากเจียงซูหัวเผิง

สายเคเบิลและเครื่องขุด

การบำรุงรักษาเหมืองแร่จะดำเนินการโดยแพลตฟอร์มในระหว่างที่มีการรับประกัน

แผงความเย็น

ระบบไอเสีย

ห้องไฟ