ข้อตกลงการให้บริการการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY

ข้อตกลงในการให้บริการการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลงนี้") มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิและข้อผูกมัดที่เกี่ยวกับผู้ใช้และการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY เพื่อให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงและ/หรือใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ต้องยินยอมและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้ โดยคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ และข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่จะมีผลแทนที่ข้อตกลงเดิมเมื่อมีการเผยแพร่ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อตกลงล่าสุดได้ตลอดเวลา

เนื้อหาการให้บริการ 1. คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ใช้ระบบของตนเองในการให้บริการเช่าและเสนอบริการ/ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อาจมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและวิธีการอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้ ผู้ใช้ยินยอมที่จะ: (1) ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่แท้จริง, ถูกต้องและมีรายละเอียดส่วนบุคคล (2) อัพเดทข้อมูลผู้ใช้ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ให้มาไม่ถูกต้อง, เป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและผลที่ตามมาและคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY จะขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ

การจัดหา, การปรับเปลี่ยนและการยุติการให้บริการ 1. เมื่อมีการยอมนับการบริการคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ผู้ใช้ตกลงที่จะยอมรับการบริการข้อมูลทุกประเภทที่จัดหาโดยระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ของ RHY โดยผู้ใช้อนุญาตให้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ส่งข้อมูลทางธุรกิจไปยังอีเมล์, โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เป็นต้น อีกทั้งผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY เพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้ได้
2. คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการให้บริการและจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
3. หากผู้ใช้มีข้อคัดค้านในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือไม่พอใจกับบริการของคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ผู้ใช้มีสิทธิดังต่อไปนี้:(1) หยุดใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY; (2) แจ้งให้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY หยุดให้บริการผ่านทางช่องทางการให้บริการลูกค้า และเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ในทันที ซึ่งในกรณีนี้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือบริการที่ยังไม่เสร็จสิ้นไปให้กับผู้ใช้หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

การเป็นความลับของข้อมูล 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ที่ถูกอ้างอิงในข้อตกลงนี้หมายถึงข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตรงตามขอบเขตดังต่อไปนี้: (1) บุคคลที่ให้สิทธิการใช้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนในข้อมูลพลังงานแบบคลาวด์ของ RHY; (2) เบราว์เซอร์หรือข้อมูลไคลเอ็นต์บนมือถือของผู้ใช้และไม่มีการจำกัดเฉพาะที่อยู่ IP, เว็บไซต์ที่ได้รับและบันทึกโดยใช้ระบบคลาวด์ของ RHY โดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้บริการคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ในการเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ อีกทั้งข้อมูลในคุกกี้และระเบียนเว็บเพจจะถูกบันทึกตามคำขอของผู้ใช้; (3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ได้จากระบบคลาวด์ของ RHY จากพันธมิตรทางธุรกิจ; และ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY อื่น ๆ ผ่านช่องทางตามกฎหมาย
2. ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY จะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะอื่น ๆ ของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้
3. ในสถานการณ์ตามกฎหมายต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะได้รับการเปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมด: (1) เปิดเผยแก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ (2) เป็นไปตามกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามตามกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาคดีหรือกฎหมายอื่น ๆ (3) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ของ RHY อื่น ๆ ตามกฎหมาย, กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของผู้ใช้ 1. ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านและความปลอดภัยของผู้ใช้ (1) ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ของระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY หรือไม่ หากผู้ใช้เลือกที่จะกลายเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีด้วยตัวเองได้ การตั้งชื่อและการใช้บัญชีต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีจริยธรรม บัญชีผู้ใช้ต้องไม่มีการกระทำที่เป็นการดูถูก, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, ริษยาและละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น (2) เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและกลายเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY แล้ว ผู้ใช้จะได้รับบัญชี (หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมล์) และรหัสผ่าน และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบกิจกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ระบบด้วยกลุ่มของบัญชีและรหัสผ่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ถ้อยคำ, การกระทำ ฯลฯ ของบัญชีนี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (3) ผู้ใช้ต้องเก็บบัญชีคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY และรหัสผ่าน, รหัสยืนยัน SMS, รหัสยืนยันของ Google และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและ Google Key Security อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่เกิดจากการหลุดของชื่อหรือรหัสผ่านของผู้ใช้, Google Key และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้เอง (4) หากรหัสผ่านของผู้ใช้สูญหาย ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านโดยการใช้ที่อยู่อีเมล์ ผู้ใช้ควรแจ้งให้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY ทราบทันทีหากพบว่ามีการใช้บัญชีหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
2. คำมั่นของคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY: คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY จะไม่เปิดเผยรหัสผ่าน, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะอื่น ๆ ของผู้ใช้ต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้
3. ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ต่าง ๆ ที่จัดโดยองค์กรคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ;
4. ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเพลิดเพลินไปกับบริการอื่น ๆ ที่จัดโดยคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY จากเว็บไซต์คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY

กฎระเบียบของผู้ใช้ 1. ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ, เปิดเผยความลับของรัฐ, ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมและพลเมืองของรัฐ และห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์นี้ในการผลิต, คัดลอกและเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้: (1) ปลุกปั่นหรือทำลายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมถึงฝ่ายบริหาร (2) ยุยงให้เกิดการโค่นล้มอำนาจรัฐและการล่มสลายของระบบสังคมนิยม; (3) ปลุกระดมการและทำลายความสามัคคีของชาติ; (4) ปลุกระดมความเกลียดชังในชาติ, แบ่งแยกเชื้อชาติและทำลายเอกภาพของชาติ; (5) ประดิษฐ์หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง, แพร่กระจายข่าวลือ, รบกวนระเบียบทางสังคม; (6) การส่งเสริมความเชื่อโชคลาง, ข้อมูลลวง, สื่อลามกอนาจาร, การพนัน, ความรุนแรง, ฆาตกรรม, ความหวาดกลัว, การยุยง; (7) ดูถูกผู้อื่นหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของผู้อื่น (8) ทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐ (9) ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร (10) โฆษณาเชิงพาณิชย์
2. ผู้ใช้ไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีเว็บไซต์ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ด้วยเจตนาที่ไม่ดี และไม่สามารถลงทะเบียนบัญชีหลายบัญชีเพื่อการเก็งกำไร, การได้รับเงินและรางวัลต่างๆ อีกทั้งผู้ใช้ไม่สามารถขโมยบัญชีของผู้ใช้รายอื่น ๆ หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดข้างต้น คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY มีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดโดยตรงเพื่อยกเลิกผลที่เกิดจากการละเมิด หรือแม้กระทั่งดำเนินคดีกับผู้ใช้
3. ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY เป็นพื้นที่, แพลตฟอร์มหรือสื่อกลางในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ใช้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใด ๆ ในนามของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY และไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY เป็นสถานที่แพลตฟอร์มหรือสื่อสำหรับกิจกรรมทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ 1. จากลักษณะเฉพาะของอินเทอร์เนต ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ไม่สามารถรับประกันว่าการบริการจะไม่เกิดการติดขัดและไม่รับประกันความทันเวลาและความปลอดภัยในการให้บริการ อีกทั้งไม่รับผิดชอบต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ที่ไม่ใช่ของ RHY โดยระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัย แต่ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ ของ RHY ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไม่มีไวรัสหรือปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ ดังนั้นผู้ใช้ควรใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งทำลายไวรัสจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY
2. ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการบันทึก, ปรับเปลี่ยน, ลบหรือการจัดเก็บข้อมูลที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความประมาทในการพิมพ์ซึ่งเกิดระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ยังมีสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้
3. หากคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY Cloud Computing ได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ของ RHY จะให้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ ซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อหรือดาวน์โหลดหรือข้อมูลในเนื้อหาโฆษณาเท่านั้น และเราจะไม่รับประกันความถูกต้อง, ความครบถ้วนสมบูรณ์และความเชื่อถือของข้อมูล โดยระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้จากการซื้อหรือได้รับจากข้อมูลเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ฉะนั้นผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้
4. การแจ้งเตือนทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY จะประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าเว็บไซต์, จดหมายแจ้ง, อีเมล์, การโทรจากฝ่ายบริการลูกค้า, ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ, หรือข้อความธรรมดา โดยระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY จะไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือข้อมูลใด ๆ เช่น รางวัลหรือข้อเสนอที่ไม่ได้รับผ่านทางช่องทางที่เป็นทางการของระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY

สถานที่ที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ตัดสิน 1. ข้อพิพาท, ข้อเรียกร้องหรือเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ของผู้ใช้จะอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น
2. หากมีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้และสิทธิการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ควรได้รับการแก้ไขโดยการเจรจาต่อรองก่อน หากการเจรจาล้มเหลว จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ RHY ตั้งอยู่